23februari

Ledenvergadering PvdA Leiderdorp positief over collegebijdrage

Woensdag 22 februari vond een goedbezochte ledenvergadering plaats. Daarin legde de PvdA wethouder, de fractie en het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar, en werd vooruitgekeken naar de Tweede Kamervoorzieningen.

Door: de redactie

De vergadering was positief over de invloed van de PvdA in het nieuwe college. In maart zal dein Raad de duurzaamheidsnota worden besproken waarin voorstellen zijn opgenomen tot een forse besparing van energie in Leiderdorp en een veelheid aan initiatieven om o.a. via zonnepanelen zelf energie op te wekken. Ook de discussie over mogelijk 6 windmolens zal dan worden voortgezet, misschien niet door iedereen mooi gevonden, maar voldoende om alle huishoudens in Leiderdorp van duurzame stroom te voorzien. Onderdeel van de duurzaamheidsnota is ook het onderwerp afval. Daar gaan grote veranderingen optreden: we gaan "omgekeerd afval inzamelen". Dat betekent dat alleen waardevol afval nog wordt opgehaald door de gemeente (groen, papier/karton, plastic/drankverpakkingen/metaal). Het restafval moet je zelf naar ondergrondse containers brengen (net als het glas). Veel gemeentes om ons heen doen dat al zo. Het zorgt voor een forse stijging van ons scheidingspercentage en wordt daarmee zelfs goedkoper dan hoe we nu doen.

Verder worden afspraken gemaakt met sportverenigingen die de scherpe randen van de Sportnota kunnen afvlakken, wordt gewerkt aan versterking van de samenhang tussen de 3D operaties, en wordt getracht de inburgering van onze statushouders effectiever te doen slagen. Kortom: nog een heel programma tot aan de verkiezingen van maart 2018.

Goed bezochte ALV

Een klein twintigtal leden bezocht de algemene ledenvergadering.

Verheugd werd vastgesteld dat er ook een instroom van nieuwe leden is.

Tenslotte werd het werk van het lokale Ombudsteam van de PvdA die iedereen, ook niet leden, met vragen en conflicten over PGB, schuldhulpverlening, burenruzies, veiligheid en woningbouw enz enz verwijst en/of helpt zeer gewaardeerd door de leden. In het dorp weten de mensen goed de weg te vinden naar het team. Het jaarverslag van het ombudsteam vindt u hier.

Driekhoeksbord met PvdA verkiezingsposter op Engelendaal

Ook werd uitgelegd wat de activiteiten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn. Zo zijn er verkiezingsposters geplakt, driehoeksborden geplaatst en wordt er geflyerd in de week voor de verkiezingen. Het verkiezingsprogramma van de PvdA vindt u hier.

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan