Ombudsteam

Op initiatief van enkele PvdA leden is binnen de afdeling Leiderdorp van de PvdA een ombudsteam actief!

Wat doet een ombudsteam?

Het doel is om individuele klachten van inwoners van Leiderdorp te behandelen. Iedereen met individuele geschillen, problemen of zaken met (overheids-)instanties wordt geholpen. Het team verleent advies en/of helpt bij het vinden van een oplossing. Het team is bereikbaar voor iedereen!

Logo Ombudsteam

Soort zaken:

Verschillende soorten klachten of problemen op onder meer het gebied van wonen, sociale zaken, belastingen, (jeugd)zorg etc. Dus heeft u problemen met een (overheids-) instantie? Komt u er niet uit? Neem contact op met het ombudsteam!

Hiermee vormt het team een aanvulling op het werk van de raadsleden die doorgaans weinig tijd hebben voor individuele zaken.

Bereikbaarheid:

Het team is dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer:

06-8159 9224.

Indien niet direct telefonisch advies kan worden gegeven, wordt er teruggebeld of wordt een afspraak gemaakt.

Via ons e-mail adres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl kunnen vragen/problemen aan het team worden voorgelegd. U krijgt hierop binnen een aantal dagen antwoord of wordt terug gebeld.

Klassieke rode telefoon met PvdA logo

Anoniem:

Individuele zaken worden altijd in behandeling genomen en de hulpvragenden blijven anoniem, tenzij anders wordt afgesproken.

Deskundigheid:

De leden van het team zijn vrijwilligers met een eigen deskundigheid en netwerk. Indien het om problemen gaat waarover zij geen of weinig kennis bezitten zullen zij voor advies doorverwijzen of, indien gewenst, zelf contact opnemen met deskundigen op het specifieke terrein.

------------------------------------------------------------

OPROEP: Ombudsteam PvdA zoekt maatje voor statushouder(s)

Het Ombudsteam van de PvdA is op zoek naar een of meer jongeren die een paar nogal geïsoleerde jonge vluchtelingen (20'ers) willen helpen integreren en inburgeren, door als maatje te fungeren.

Momenteel zijn twee jongeren uit Irak en Syrië op zoek naar Nederlandse contacten om Nederlands beter te leren spreken en begrijpen maar ook om uit hun isolement te komen. De jongeman uit Irak heeft een handicap door verwondingen aan zijn benen, maar kan wel lopen. Niet fietsen bv. Hij voelt zich erg eenzaam en zou graag kennis maken met een of meer jongeren v/m uit Nederland. Begin november begint zijn inburgeringscursus. Gedacht wordt aan jongeren tussen de 20 en 35 jaar.

Interesse? Graag doorgeven aan Jan Reijken van het PvdA Ombudsteam

06 48261740.

------------------------------------------------------------

OPROEP: Vriendin wil doodzieke lymepatient redden

Zij heeft een inzamelactie voor haar opgezet.
Het Ombudsteam van de PvdA Leiderdorp vraagt aandacht voor deze actie.

Het ombudsteam van de PvdA vindt het verschrikkelijk dat een jonge inwoonster van ons dorp, Demi Fu (20), niet in Nederland behandeld kan worden als Lymepatiënt. De ziektekostenverzekering wil de kosten van een speciale behandeling in Duitsland niet vergoeden.

Direct na publicatie in het LD van vrijdag 22 december 2017 van een actie door een vriendin Juliette Ros, ook uit Leiderdorp, heeft de PvdA afdeling Leiderdorp haar medewerking toegezegd door op haar site aandacht aan deze actie te besteden en zelf ook een bijdrage over te maken op de bankrekening die hieronder wordt genoemd. Een bijdrage is inmiddels overgemaakt. Lezers kunnen een bijdrage storten op Bankrekening NL09INGB0660297094 t.n.v. Mevr. D. Fu.

Waarvoor namens Demi, haar moeder en vriendin Juliette veel dank.

------------------------------------------------------------

OPROEP: Hulpoproep scootmobiel

Wie kan mij helpen om te leren hoe ik mijn scootmobiel goed kan besturen? 
Daarnaast wil ik vragen of er iemand is die mij af en toe ergens naar toe zou willen brengen met de auto. Liefst een heer.Als u mij kunt helpen, hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Verweij
(Wijk Ouderzorg)

Bereikbaar via team Ombudsteam (telefoonnummer Ombudsteam 06-81599224)


Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan