Bestuur

Het bestuur van de afdeling Leiderdorp bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, een lid voor social media en een algemeen bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit de 3 eerstgenoemden. Het bestuur schrijft in ieder geval 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering uit, waar ook de fractieleden aanwezig zijn. De fractieleden leggen in de ALV verantwoording af aan de leden over hun politieke werkzaamheden. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor activiteiten van de afdeling en draagt zij zorg voor de campagneactiviteiten.
Erik Zandvliet
Voorzitter
vz.pvda.leiderdorp@gmail.com
Tel. 071-5413807
Ludwig Oberendorff
Penningmeester
ludwig@oberendorff.nl
Tel. 071 - 5138633
Rianne Thissen
Secretaris & social media
riannethissen@gmail.com
Tel. 06-12544673
Fred van der Vos
Bestuurslid
fredvandervos@kpnmail.nl
Tel. 071-5415202

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan