Kandidaten

Wat drijft onze gemeenteraadsleden en burgerraadsleden?

De PvdA kandidaten voor de Gemeenteraadsverkieziengen 2018

Op de bank van links naar rechts:

Roeland Schmidt, Joyce van Reijn, Olaf McDaniel (lijsttrekker) en Anita Dutour Geerling

Staand achter de bank:

Sophie Eversteijn, Erik Zandvliet, Fred van der Vos, Peter Glasbeek, Jan Reijken en Oscar Menger

(Henny Bavelaar was door ziekte afwezig)

Gezicht Olaf McDaniel

Olaf McDaniël - Wethouder  (filmpje)

"Een dorp als het onze is nooit af!

Het is leuk werk om zo dicht bij het dagelijkse leven in de politiek werkzaam te kunnen zijn. En een dorp als het onze is nooit af! Er zijn nog veel uitdagingen in Leiderdorp.

Reden genoeg voor mij persoonlijk om nog eens vier jaar bij te tekenen als de kiezer het wil.

Gezicht Joyce van Reijn

Joyce van Reijn - fractievoorzitter

 “Kansen voor iedereen en zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij als volwaardig lid”

 Mensen een perspectief bieden en kans op ontwikkeling zorgt voor heel veel potentie in de samenleving. Goed onderwijs, goede zorg en een goed vangnet voor als het, soms voor even, niet lukt is wat mij betreft een essentieel onderdeel van een zichzelf respecterende samenleving. Daar wil ik voor staan en me voor inzetten. Dat is ook waar de PvdA voor staat. Het credo ‘De sterkste schouders de zwaarste lasten’ is mij dan ook uit het hart gegrepen. Daar wil ik een bijdrage aan leveren. 

Roeland Schmidt staand

Roeland Schmidt - Raadslid

"Keuzes op een eerlijke en sociale manier maken"

Sinds 2006 ben ik voor de PvdA actief in Leiderdorp. Behalve door het sociaal democratische gedachtengoed voel ik mij ook sterk aangesproken door de persoonlijke politieke stijl van de Leiderdorpse PvdA: nuchter, resultaatgericht, met gedegen kennis van de inhoud en altijd financieel solide. De gemeentepolitiek is geen plaats voor politieke scherpslijperij. Zeker met alle nieuwe taken die de gemeente naar zich toe heeft gekregen, is de PvdA vooral gericht op constructieve samenwerking. Die nieuwe situatie vraagt soms lastige keuzes. Met steun van onze inwoners wil ik eraan bijdragen dat we, ook als het lastig wordt, die keuzes op een eerlijke en sociale manier blijven maken.

Peter Glasbeek

Peter Glasbeek

"Opkomen voor mensen die dat nodig hebben"

Van alle overheden hebben gemeenten de meeste invloed op het leven van hun inwoners, zeker nu gemeenten meer bevoegdheden hebben gekregen op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Om die invloed positief te laten zijn, is een goede en op samenwerking gerichte gemeenteraad, die de gemeente kritisch en constructief begeleidt en controleert, van groot belang. De PvdA staat daarbij voor gemeenschapszin, het “de boel bij elkaar houden” en het opkomen voor mensen die dat nodig hebben. Ik wil me daar graag de komende jaren voor inzetten.


Gezicht Sophie Eversteijn

Sophie Eversteijn

“Ik ben er trots op een echte Leiderdorper te zijn”

Als nieuwkomer vanuit Den Haag heb ik Leiderdorp al snel in mijn hart gesloten. De lijnen zijn hier kort. Je legt gemakkelijk contact met de politiek, het verenigingsleven en met maatschappelijke zaken. Het 'inburgeren' verliep heel voorspoedig en ik ben er trots op een echte Leiderdorper te zijn.

Door mij aan te sluiten bij de PvdA-Leiderdorp, hoop ik mij mede te kunnen inzetten voor het behoud van al het goede dat Leiderdorp ons biedt en voor een voorspoedige toekomst van ons allemaal.

Erik Zandvliet

Erik Zandvliet

De PvdA spreekt mij aan, omdat de standpunten van de PvdA zo verbindend, integraal en doordacht zijn, dat ze van ons allemaal zouden moeten zijn. De PvdA die ik ken doorziet deze integraliteit, verbindt zaken, oplossingen en mensen. Deze PvdA durft zowel landelijk als lokaal verantwoordelijkheid te nemen. De PvdA en ik zoeken altijd de verbinding! Ook met u! Voor deze integrale verbinding en doordachte lokale oplossingen zet ik mij graag in! Lees hier meer over Erik's motivatie.

Jan Reijken
Ik ben de hekkensluiter van de lijst met goede kandidaten voor de gemeenteraads verkiezingen in maart 2018. 
Dat is terecht omdat ik 75 jaar ben en vindt dat jongeren het werk in de raad veel beter kunnen doen. Bovendien heb ik in de afgelopen 4 jaar als burgerraadslid gezien hoe hard onze mensen als Olaf, Joyce en Roeland moeten werken om onze wensen voor een sociaal en woonbaar dorp voor iedereen te bewerkstelligen en in de raad altijd de mens voorop te stellen.
Dat laatste doe ik ook als voortrekker van het Ombudsteam van de PvdA Leiderdorp. Ik vindt dat alle Leiderdorpers, wel of niet lid van de PvdA, recht hebben op een gelijkwaardig bestaan.
Los van mijn werk voor het Ombudsteam en Burgerraadslid  hou ik van veel van sport . Het is bevorderend voor de gezondheid. Sport ziet de PvdA dan ook als preventief middel en vind dat sport en culturele verenigingen best ook gesubsidieerd mogen worden.  Zwemmen, waterpolo en korfbal zijn mijn favoriete sporten. De wedstrijden van Velocitas worden waar mogelijk altijd bekeken. Ik zou het liefst willen dat ieder kind van sport kan genieten. Dat is nog niet zo. Nog 10% van de inwoners van Leiderdorp leeft onder de armoedegrens en ik prijs me gelukkig dat de PvdA alles wil doen om dat aantal te verlagen. Ik waardeer ook zeer het vluchtelingenwerk,  het Sociaal Cultureel Werk voor de jeugd en Pluspunt voor de oudere inwoners. Ik hoop dat u ook wilt helpen het dorp socialer en mooier en ook duurzamer te maken door en voor alle inwoners door op 21 maart 2018 uw stem op de PvdA uit te brengen. Waarvoor dank!


Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan