Verkiezingsprogramma PvdA en GroenLinks 2022-2026

PvdA en GroenLinks slaan de handen ineen. Voor een frisse start: met elkaar, voor Leiderdorp!  

(Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma) 

Wat vinden we en wat willen we?

1. Wonen is een grondrecht!
Iedereen verdient een thuis. We moeten slimmer omgaan met beschikbare ruimtes om woningen te kunnen realiseren. Wij streven naar 2.500 extra woningen in de komende 10 jaar.

2. Energietransitie: omdat we maar één planeet hebben
Een schone en leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen. Ook in Leiderdorp kunnen we daar ons steentje aan bijdragen. We willen dat de energietransitie voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.  

3. Leiderdorp sociaal: voor jong en oud
Iedereen hoort gelijke en eerlijke kansen te krijgen. Juist in de huidige tijd blijkt maar weer hoe belangrijk dit is. We zetten ons in om Leiderdorp socialer te maken.

4. Natuur en versterking van de biodiversiteit
Meer oog voor natuur en biodiversiteit in Leiderdorp. Wij willen weer een goede stap vooruit zetten om Leiderdorp groener te maken.

5. Leiderdorp bestuurt samen met inwoners
Besturen voor, door en met burgers. Het vertrouwen in de overheid is de laatste jaren flink gedaald. Wij willen de kloof tussen bestuur en inwoners kleiner maken en meer de samenwerking opzoeken!

6. Veilig verkeer
De toename van verkeersdeelnemers neemt maar toe, inclusief de verkeersknelpunten. Dat moet opgelost worden! Met speciale aandacht voor fietsers en voetgangers. 

7. Cultuur is de basis van onze beschaving
Cultuur zorgt voor meer saamhorigheid, inspiratie en draagt bij aan (intellectuele) ontwikkeling van jong en oud. We geven ruim baan aan culturele initiatieven en zetten ons in voor een nieuw “centrum voor cultuur en educatie”.

8. Leiderdorp in beweging
Bewegen is gezond en brengt mensen dichterbij elkaar. We maken sport toegankelijk voor iedereen en ondersteunen lokale initiatieven om Leiderdorpers fit te houden. En natuurlijk blijft het zwembad open.

9. Onderwijs als goede start voor de nieuwe generaties
Ook binnen de gemeente kunnen we ons inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe generaties. Wij zetten in op meer uitbreiding van Kindcentra waarin basisonderwijs en een leerrijke kinderopvang gekoppeld is.

10. De knikkers
Voor de uitdagingen van de komende jaren moeten we als gemeente weer proactief investeren in kansen en niet het geld blijven oppotten in reserves. We willen de lasten voor burgers zo lang mogelijk ongemoeid laten.

11. Leiderdorp als zelfstandig onderdeel van de regio
Leiderdorp blijft in de komende jaren zelfstandig. Als er toch in de komende jaren voorstellen komen tot een fusie, dan leggen wij die beslissing voor aan de bewoners.Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan