24februari

Ombudsteam jaarverslag 2016

Op de algemene ledenvergadering van afgelopen woensdag, werd ook het jaarverslag van het ombudsteam toegelicht. De ALV dankte de mensen achter het ombudsteam, en met name Jan Reijken voor al het goede werk.

Door: de redactie

KORT VERSLAG 2016 OMBUDSTEAM PvdA LEIDERDORP

Er was in 2016 regelmatig werk te doen voor het Ombudsteam dat ook dit jaar weer bestond uit twee leden, tw. ondergetekende en Anita Dutour Geerlings

Er werden twee bijeenkomsten in het tweede Kamergebouw bijgewoond waarin leden van de ombudsteams van de afdeling Zuid Holland werden bijgepraat over veranderingen in de techniek inzake de internet ondersteuning vanuit het Hoofdkantoor van de PvdA door kamerleden die belast zijn met de bijstand aan de plaatselijke ombudsteams

Ondergetekende werd in twee plaatsen Capelle aan de IJssel en IJsselmonde gevraagd om voorlichting te geven over de oprichting van een Ombudsteam. Dat heb ik met veel plezier gedaan.

Vooral het vaste kader in het Leiderdorps Weekblad had de aandacht, maar ook de uiteenlopendheid van de vragen die op een team afkomen vond men bijzonder.

Opvallend zijn de vragen over PGB verstrekkingen die gewijzigd zijn van verstrekking via de AWBZ naar verstrekking via de WMO. Deze waren in 2016 favoriet.

Er loopt met behulp van het team nu 1 bezwaar. Ik denk dat er meer zullen volgen.

Er zijn in 2016 12 telefonische vragen geweest over de PGB. Schulden en schuldhulpverlening komen op de 2e niet onbelangrijke plaats. Wij kregen 8 telefoontjes en daarnaast nog een aantal vragen over de bereikbaarheid van de Sociale Dienst in Leiden (2x) de speeltuintjes 3x, parkeerplaatsen 2x en burenruzies 2x en over diverse vragen m.b.t. tot het Sociale team voor Leiderdorp, bereikbaarheid, werking en bemanning alsmede jeugdzorg in het algemeen. In verreweg de meeste gevallen was een verwijzing voldoende, maar soms ook kon het contact van het team met de betrokken instantie al uitkomst brengen.

Alles bij elkaar lijkt het voortbestaan van het team nuttig.

Uitbreiding van zaken en publiciteit is verder niets aan gedaan omdat er dan zeker ook meer bemanning nodig zal zijn.

Jan Reijken

Leiderdorp, 21 februari 2017.

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan