05oktober

Voedselbank claimt zesduizend euro bij Leiderdorp

Onder de kop: "Voedselbank: Leiderdorp moet betalen" meldde het Leidsch Dagblad onlangs dat de Voedselbank 6000 euro claimt bij de gemeente Leiderdorp. De Voedselbank vraagt dit bedrag voor de dienstverlening aan Leiderdorpse burgers. Naar aanleiding hiervan stelde PvdA-fractievoorzitter Olaf McDaniel de volgende vijf vragen aan het College.

Door: de redactie

1. Heeft het College kennis genomen van het artikel in het Leidsch Dagblad van dinsdag 30 september pagina 7 Regio onder de titel "Voedselbank: Leiderdorp moet betalen"?

2. Was het College bekend met de opvatting van de voedselbank dat de gemeente Leiderdorp 6000 euro moet betalen voor dienstverlening aan Leiderdorpse burgers?

3. Acht het College de claim van 6000 euro gerechtvaardigd, zo nee waarom niet?

4. In het artikel wordt als argument om de claim af te wijzen genoemd: dat eventuele steun aan de voedselbank "buiten het kader van de gemeentelijke dienstverlening aan minima valt"? Uit welk Raad of Collegebesluit of beleidsregel blijkt dat?

5. Is het College bereid haar opvatting te herzien en de voedselbank alsnog het gevraagde bedrag te vergoeden?


Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan