20januari

Saamhorigheid is troef in Saranafort

Bewoners delen wensen en zorgen met politici PvdA-GroenLinks.

Door: de redactie

De Saranafort is een prima plaats voor een wijkactie. Dat merkten de voltallige gemeenteraadsfractie en wethouder Gebke van Gaal van PvdA-GroenLinks Leiderdorp zaterdagochtend. Onder het genot van koek en zopie konden zij met een grote groep buurtbewoners ideeën uitwisselen over de stand van de wijk.

Kleine Tess is niet te houden. Zij wil meteen aan de slag met een grijper om afval te prikken (,,Net als bij de BSO’’) en vist heel wat zwerfvuil uit het plantsoen. Ondertussen grijpen oudere bewoners de kans om bij de koffie en warme chocolademelk te praten met politici. Zij maken melding van diefstal, vandalisme, windvlagen en het ontbreken van een speeltuintje en karige fietsbergingen. ,,Maar verder is het hier prima wonen, hoor’’, is een veel gehoord geluid.

Foto van de opkomst in Saranafort. In het midden de koek en zopie tafel

In de Saranafort is de saamhorigheid groot. Veel bewoners kennen elkaar vanaf de oplevering van de nieuwbouwwijk. Zij organiseren wat leuks op Koningsdag of houden ’s zomers een buurtbarbecue. Bij storm, diefstal of vandalisme alarmeren zij elkaar meteen.

Ook de contacten met de gemeente zijn doorgaans goed. ,,Als er eens vuil moet worden weggehaald reageren medewerkers meteen’’, zegt een bewoonster. ,,Alleen jammer dat we geen toestemming krijgen voor een zoutbak. Dan zouden we zelf kunnen strooien als het bruggetje glad wordt.’’

Een andere wens is een speeltuintje voor de jeugd in de jonge wijk. Wethouder Van Gaal noteert het punt, net als de behoefte om wat te doen aan de hinderlijke windvlagen rond hoge gebouwen in de buurt. ,,Daardoor komen mensen soms nauwelijks hun huis uit’’, zegt zij bezorgd. ,,Dat moet ik snel opnemen met woningcorporatie Rijnhart Wonen.’’

Verder stellen de buurtbewoners prijs op een goede wisselwerking met de gemeente wanneer de bouwplannen voor het LOI-terrein gestalte krijgen. Er mogen best wat meer mensen in de buurt komen wonen, vinden de aanwezigen. Zo lang ze maar niet stelen, vernielen of drugs dealen. Want om van de Saranafort een heuse vesting te maken, dat gaat de bewoners iets te ver.

Raadslid Roeland Schmidt legt uit dat er plannen zijn om op het LOI-terrein circa 285 woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen met goed ingepaste voorzieningen en werkruimten Deze ontwikkeling moet aansluiten op de Saranafort en de omliggende straten van de voormalige ROC-locatie. Ook moet het LOI-terrein straks een duurzaam en prettig stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied worden met diverse openbare ruimten en groen. Dat betekent onder meer dat hogere woongebouwen zorgvuldig moeten worden ingepast in de bestaande bebouwing. Hiervoor is een zorgvuldige samenwerking met bewoners en bedrijven uit de omgeving essentieel.’’

Wie een idee wil voordragen voor een wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (tim.ank.bdk@ziggo.nl of 06 38 03 01 52).

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan