07januari

Jaaroverzicht Ombudsteam PvdA Leiderdorp

Ook in 2018 stond ons ombudsteam voor iedereen klaar die hulp nodig had bij diverse individuele klachten/ geschillen. In dit jaaroverzicht leest u waar het ombudsteam in 2018 zich voor heeft ingezet.

Door: de redactie
Netwerken
In 2018 konden, mede door het minder bereikbaar zijn van PvdA Tweede Kamerleden (er zijn er veel minder), geen bijeenkomsten worden georganiseerd. Positief punt is dat de digitale bereikbaarheid van de landelijke organisatie sterk is verbeterd waardoor complexe zaken eventueel met andere ombudsteams in Nederland geanonimiseerd kunnen worden overlegd. Dit is voor ombudsteam PvdA Leiderdorp niet nodig geweest.

Bemiddeling bij ambtelijke kwesties

In 2018 is vooral telefonisch met het ombudsteam contact opgenomen. In vier gevallen zijn zaken opgelost door te bemiddelen met lokale ambtenaren. Twee hulpvragen betroffen (vermeende) ongelijke/onjuiste behandeling waarbij een ambtenaar betrokken zou zijn. Deze zaken zijn door bemiddeling hersteld.

Bemiddeling bij zorgkwesties
In 2018 gingen twee specifieke gevallen om een onjuiste afhandeling van zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ voor het inschatten van de juiste hoeveelheid toe te wijzen zorg. In deze gevallen werden in eerste instantie geen derden bij de gesprekken toegelaten. Deze gesprekken zijn opnieuw gedaan, ditmaal met een familielid erbij. Het ombudsteam heeft tientallen vragen over informatie over het verkrijgen van de juiste zorg beantwoord en doorverwezen. De laatste maanden is het aantal vragen over het verminderen van het aantal uren voor hulp in de huishouding toegenomen. Dit onderwerp heeft recent geleid tot een rechterlijke uitspraak in een door de vakbond aangespannen rechtzaak. De zaak ging over de verschillende methodes die in de verschillende gemeenten gehanteerd worden om de toekenning van het aantal uren huishoudelijke hulp te bepalen. De verantwoordelijke Leiderdorpse wethouder laat uitzoeken wat de consequenties voor het beleid in Leiderdorp kunnen zijn.

Bemiddeling bij private kwesties
Een kwestie betrof een onduidelijkheid of betrokkenen wel in aanmerking kwamen voor een appartement in een door hen gewenst appartementencomplex. Ondanks langdurig ingeschreven staan èn het achterlaten van een sociale eengezinswoning leek de wens van de betrokkenen niet in vervulling te kunnen gaan. Na bemiddeling van het ombudsteam is alles toch in orde gekomen.

Overige bemiddellingen
In een geschil waarbij een boom het uitzicht van de bovenburen sterk verminderde, heeft informatie van een van onze raadsleden tot een praktische oplossing geleid. Een persoon met verward gedrag, die geen hulp aanvaarde zou vanwege schulden uit huis worden gezet. Na bemiddeling en inschakeling van de sociale dienst is uitzetting voorkomen en vindt nu toch begeleiding plaats. In 2018 kwamen bij het ombudsteam zes vragen over schulden en schuldhulpbemiddeling binnen. Eén geval is door bemiddeling ombudsteam opgenomen in de schuldhulpverlening. De anderen zijn doorverwezen en lijken te worden geholpen.

Alle werkzaamheden in aanmerking nemend lijkt het ombudsteam PvdA Leiderdorp nog steeds voor een nuttig laagdrempelig instituut dat hiermee zijn voortbestaan rechtvaardigt. Uit alle hulpvragen die het ombudsteam bereiken blijkt dat het vaste kader in het Leiderdorps Weekblad nog steeds goed gelezen wordt.

Meer lezen over het ombudsteam PvdA Leiderdorp kan hier
Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan