05maart

Verbinding door PvdA, vroeger en nu

De PvdA is de partij die niet zozeer focust op de verschillen, maar meer zoekt naar de verbindende elementen tussen de lokale partijen, maar ook de verbinding tussen de andere belanghebbenden bij een te nemen besluit.

Door: Erik Zandvliet

De Partij van de Arbeid werd op 9 februari 1946 opgericht als voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). De PvdA wilde een 'doorbraakpartij' zijn: mensen moesten niet meer volgens 'scheidslijnen en verzuilde structuren van vóór 1940' kiezen op basis van sociale klasse of religie, maar nu op basis van 'gemeenschapszin en saamhorigheid van de Nederlandse bevolking'. Deze gedachte was tijdens de Tweede Wereldoorlog was gevormd toen liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten in het verzet tegen de Duitse bezetting hadden samengewerkt.

Anno 2018 is de PvdA nog steeds de partij die niet zozeer focust op de verschillen, maar meer naar de verbindende elementen tussen de lokale partijen, maar ook de verbinding tussen de andere belanghebbenden bij een te nemen besluit.

De PvdA in Leiderdorp ziet - naast de samenwerking met partijen - ook op samenwerking tussen bepaalde deelgebieden. De PvdA Leiderdorp probeert nog steeds altijd zaken - indien mogelijk - integraal op te lossen. Zo zullen er gemeentelijke uitdagingen blijven waarbij niet alleen binnen de 'zuil' (zorg, duurzaamheid, woningbouw, bereikbaarheid, innovatie etc.) moet worden gezocht naar oplossingen. Steeds vaker zal blijken dat oplossingen over de 'scheidlijnen' heen tot betere resultaten leiden en vaak efficiënter zijn. Een eenvoudig voorbeeld is de multifuntionaliteit van het RCL-complex i.c.m. duurzame stroomvoorziening (incl. duurzaamheidslening) die ook nog een financiële besparing oplevert. Ook leidt een goede lokale sportcultuur en -infrastructuur ook tot gezondere en daarmee vaak gelukkigere inwoners. Daarnaast probeert de PvdA (ook in Leiderdorp) mensen zoveel mogelijk sociaal maatschappelijk aansluiting en verbinding te laten vinden, of dit nu is via werk, vereniging, sport, recreatie, evenementen of anderszins. PvdA blijft verbinden!

De puzzel oplossen door samenwerken en verbinden

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan