20mei

Ombudsteam PvdA ingeschakeld bij slinkend PersoonsGebonden Budget (PGB)

Het ombudsteam van de PvdA Leiderdorp ontving enige tijd geleden een hulpvraag van iemand die door de nieuwe wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg zijn persoons gebonden budget (PGB) zag slinken met maar liefst 75%: van € 5200 per jaar tot € 1600 per jaar. Dat heeft ook te maken met de uitkering die eerst via de AWBZ werd verricht en nu via de WMO dus via de gemeente wordt verstrekt.

Door: Jan Reijken

Er was een aantal oorzaken. De voornaamste was dat bij het zgn keukentafelgesprek door het betreffende lid van het Sociaal team niet goed geluisterd werd, niet goed werd gecommuniceerd mbt het aantal uren zorg dat nodig was en het verslag van dit gesprek er weliswaar goed uitzag maar naar later bleek, bij de veel te laat en op ons verzoek uiteindelijk gezonden beschikking, erg misleidend was geweest.

Zo was bijvoorbeeld ineens duidelijk dat de hulpbehoevende man maar drie uur zorg per week werd toegekend (was 8 uur) en dat de betaling per uur ver onder het minimumloon lag, wat o.i. onwettig is, maar evengoed door de gemeenteraad is vastgesteld en dus bijstelling behoefd. Ook werd hij ingeschaald in een te laag niveau, voor het soort hulp die hij nodig had.

Twee gesprekken, het eerste, op ons advies en verzoek van de hulpvragende, met medewerksters van het Sociaal team Leiderdorp leverden geen resultaat op. Hulpvrager kreeg ook geen verslag van de gehouden gesprekken. Een derde gesprek, na indiening van een bezwaarschrift, dat telefonisch werd voorgesteld door het Sociaal team of vertegenwoordigers daarvan (was niet duidelijk), werd door de hulpvrager met onze instemming, afgewezen als zinloos. Het bezwaar werd doorgezet en vandaag was er een hoorztting.

Een klein succesje is vooralsnog dat de Commissie Bezwaar &Beroep met de aanwezige medewerker de afspraak maakte dat binnen twee weken het keukentafelgesprek opnieuw wordt gevoerd en een nieuwe beschikking wordt afgegeven n.a.v. dat gesprek. De Commissie houdt vooralsnog het advies aan de gemeente aan, afhankelijk van de uitslag van deze tweede ronde, waarbij dus al vast staat dat de hulp zou moeten worden ingeschaald in een hoger segment en ook het aantal uren wordt aangepast.

Wij zullen zien wat een en ander opleverd.

BOVENDIEN IS HET OMBUDSTEAM NIEUWSGIERIG OF ER MEERDERE VAN DIT SOORT ZAKEN SPELEN IN LEIDERDORP. HEBT U DAARVAN VOORBEELDEN OF BENT U ZELF BETROKKEN BIJ EEN SOORTGELIJKE KWESTIE, NEEMT U DAN CONTACT OP MET HET OMBUDSTEAM PvdA LEIDERDORP:

Het team is dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-8159 9224. Ook via ons e-mail adres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl kunnen vragen/problemen aan het team worden voorgelegd. 

N.b. voor hulpverzoeken aan ons Ombudsteam hoeft u geen lid van de PvdA te zijn.

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan