24november

Bezitten gemeenten het creatief vermogen om 3D inderdaad met minder geld te doen?

Het probleem is niet of de 3D operatie financieel haalbaar is voor gemeenten, maar of gemeenten het creatief vermogen bezitten om met minder geld meer te doen. In de rubriek Nader Beschouwd gaat Eric Majoie in op de 3 decentralisaties rond de zorg.

Door: Eric Majoie

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Utopie of te verwezenlijken?

Ik vrees dat wij nog ver verwijderd zijn van een politiek bestel waarin partijbeginselen ontwikkelingen niet meer in de weg staan, verschillen overbrugd kunnen worden, grenzen vervagen, ego’s niet meer domineren en uiteindelijk in verbondenheid wordt samengewerkt.

Is het dan onmogelijk om te veranderen in een tijd waarin de financiële middelen schaars zijn?

Nee niets is onmogelijk, maar veranderingen vinden pas dáádwerkelijk plaats indien het gedrag van politici zichtbaar verandert. Dat wil zeggen indien zij ook een koers durven inzetten die minder voorspelbaar is, waarbij onafhankelijke denkers de ruimte krijgen en politici zich niet langer verschuilen achter de ‘veilige’ partijcoulissen en daarmee alle benodigde veranderingen in de zin van verbeteringen tegenhouden.

Ieder mens is uniek. Benut ook ieders talenten en werk slim samen aan een nieuwe koers in onze lokale politiek. Durft los te laten en op een ander wijze – verfrissend en flexibel - naar de zich voordoende vraagstukken te kijken en met oplossingen te komen die haalbaar zijn en voor veel mensen profijt opleveren. Het elan brengen waarnaar nu zo veel burgers reikhalzend uitzien.

Een ander vorm van politiek bedrijven zal nodig zijn. Gedragspolitiek! Een politiek die ruimte biedt aan emotie en wat politici werkelijk vinden. In een dergelijke werk-atmosfeer groeit ons morele besef en overtuiging dat minder budget geen beletsel meer vormt voor vernieuwing en verbetering van bij voorbeeld de langdurige zorg voor ouderen. Vastgeroeste denkbeelden maken dan plaats voor creatieve ideeën en betere besluiten! Het kan dus!

Eric Majoie

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan