20november

Oprechtheid wordt door de omgeving niet gewaardeerd

In zijn rubriek Nader Beschouwd gaat Eric Majoie in op het belang van oprechtheid

Door: Eric Majoie

Waar je ook werkt, wat je ook doet en hoe je het ook doet; oprechtheid wordt zelden op prijs gesteld. Voor je mening uitkomen – zeker als deze niet strookt met de gangbare opvatting – is vragen om problemen. Jezelf willens en wetens buitenspel plaatsen. Op een zijspoor laten zetten.

‘De risico’s voor wie zijn nek uitsteekt, zijn ook niet gering. ‘Voor wie afwijkt van de vaak impliciete normen binnen de groep volgt ridiculisering, sociale uitsluiting, status-en machtsverlies’; aldus Iris van Domselaar rechtsfilosoof verbonden aan de UvA.

Belachelijk en uiteraard onrechtvaardig, maar feitelijk zijn wij hier met z’n allen debet aan. Wij hebben zelf de maatschappij decennia geleden zo ingericht.

Ik vind dit zorgelijk, temeer daar de oplossing van veel misstanden in onze huidige maatschappij vooral moet komen van andersdenkenden. Sterke persoonlijkheden met de moed om misstanden en ethisch falen aan de kaak te durven stellen.

Maar zijn wij er dan? Wat levert moedig gedrag feitelijk op? De meeste organisaties (bedrijfsleven en overheden niet in de laatste plaats) houden niet van moedige mensen, van tegendenkers en –doeners.

De moedige mens weet wat moreel juist is en laat ook nog zien dat hij de kracht heeft daarnaar te handelen. Daarmee zet hij zijn minder doortastende collega’s in een wat flets daglicht. En dat wordt niet gewaardeerd!

Eric Majoie

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan