07oktober

De PvdA in de verdrukking; terecht of onterecht?

Ik kan hier klip en klaar over zijn. Volkomen onterecht, alhoewel ik mij wel kan voorstellen dat de zogenaamde salonsocialisten en de kapitalisten die bang voor nivellering zijn wel teleurgesteld zijn. Laat ik proberen uit te leggen waarom ik dit onterecht vind. Geen hogere wiskunde of ingewikkelde sociaal –economische beschouwingen, maar in gewone mensentaal!

Door: de redactie

Iedereen – van welke politieke signatuur dan ook - beseft dat de verzorgingsstaat niet meer bestaat en ook niet langer in takt kon worden gehouden. Er moest iets gebeuren. ‘The sky was no longer the limit’.

De financiële en economische crisis vroeg om een radicale verandering in ons maatschappelijke bestel. Een andere manier van denken en doen van een ieder die hierin op de een of andere wijze wil participeren. Jong, oud, rijk en mensen met een modaal inkomen betalen hiervoor een zekere prijs.

De PvdA heeft zich als lid van de coalitie sterk gemaakt om deze beoogde onontkoombare veranderingen uit te dragen en inmiddels ook in gang te zetten. Hier is absolute moed voor nodig!! Het lef hebben om tegen burgers te zeggen dat iedereen moet inleveren en dat de tijden van weleer nooit meer terugkomen.

Vooral de eigen achterban lijkt dit nog onvoldoende te beseffen en legt de rekening hiervoor bij de verantwoordelijke politici; waaronder ook veel invloedrijke PvdA politici.

Terecht?! Nee; volkomen onterecht en zelfs blijk gevend van non realisme om niet te zeggen struisvogelpolitiek.’ Keep on dreaming’.comments powered by Disqus

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan