15maart

Nader beschouwd: je stemt op wie je kent

In de rubriek: “Nader beschouwd”, geeft Eric Majoie zijn kijk op politiek, maatschappij en Leiderdorp. Eric is Burgerraadslid voor de PvdA en kandidaat nummer 4 bij de Gemeenteraadsverkiezingen. In zijn nieuwste column pleit Eric ervoor dat de kiezer op 19 maart stemt op degene die zijn of haar belangen goed kan vertegenwoordigen en kan realiseren: 'Je stemt op wie je kent'.

Door: Eric Majoie

De lokale verkiezingen komen eraan

Woensdag 19 maart gaan de stemlokalen open en kunnen alle stemgerechtigde inwoners van Leiderdorp naar de stembus.

Dit keer niet zo maar stemmen, want de burger krijgt steeds meer invloed op het reilen en zeilen binnen de eigen gemeente. Kom dus vooral naar de stembus! Het adagium zal zijn om samen met de burgers, de lokale overheid, het maatschappelijk middenveld en de ondernemers te werken aan verandering en verbetering van die zaken die ons allemaal aangaan. Waar wij met elkaar verantwoordelijk voor zijn.

Laat uw stem vooral gelden
en bedenk wat goed is voor u als burger, wat u zou willen en waar u ook verantwoordelijk voor wil zijn. Het ambtelijk apparaat, het college van B&W alsmede de raad zijn niet langer alleen verantwoordelijk, maar zullen in de zeer nabije toekomst de burgers meer en meer gaan ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van bijvoorbeeld kleinschalige zorg, meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en sport in een aantrekkelijke omgeving; allemaal zaken die de burger direct aangaan.

Het wordt dus steeds belangrijker om te beseffen op wie je daadwerkelijk stemt. In wie je vertrouwen hebt; mensen die zich met hart en ziel krachtig willen inzetten voor een betere samenleving. Een samenleving waarin weer perspectief geboden wordt voor velen! Samen werken aan verbetering.

Partijbeginselen en verkiezingsprogramma’s zijn weliswaar belangrijk, maar niet onderscheidend. Het verschil - wat je ook zou willen realiseren – wordt vóóral gemaakt door mensen (politici en professionals) die niet alleen zeggen wat zij denken te gaan doen, maar vooral ook doen wat zij zeggen!

Het gaat niet langer om het mooie verhaal
maar het gaat erom of gedane beloftes ook werkelijk en bij voorkeur binnen de coalitieperiode worden verwezenlijkt. Mensen maken dus wel degelijk het verschil. Het verschil tussen enerzijds 'rücksichtslos' snijden in de (personeels-) kosten en anderzijds innovaties doorvoeren waardoor meer mensen kunnen participeren.

Stemmen op wie je kent – op degene die jouw belangen goed kan vertegenwoordigen en realiseren – heeft niet alleen zin maar ook toekomst. Een betere toekomst voor ons allemaal!

Eric Majoie

Eric Majoie, maart 2014

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan