10februari

Nader beschouwd: veranderende rollen

In de rubriek: “Nader beschouwd”, geeft Eric Majoie zijn kijk op politiek en maatschappij in het algemeen en op de ontwikkelingen in Leiderdorp in het bijzonder. Eric is Burgerraadslid voor de PvdA en kandidaat nummer 4 bij de komende verkiezingen. Zijn nieuwe column gaat over de veranderende rol van burgers, professionals en lokale overheid in de participatiesamenleving.

Door: Eric Majoie

Toenemende invloed van de burger

In de op handen zijnde participatiesamenleving neemt de rol van burgers en professionals toe en zal de rol van de lokale overheid meer verschuiven van controle en beheren naar faciliteren en soms ook regisseren. Deze veranderende rol en verantwoordelijkheid vraagt om een lokale overheid die deelneemt aan netwerken en zich aansluit bij de energie in de samenleving. Een andere ambtelijke mentaliteit, andere politieke omgangsvormen en heldere keuzen over wat wel en niet een taak van de overheid is!

De burger centraal

De uitvoering van publieke taken is steeds vaker een samenwerking tussen overheid, burgers, maatschappelijk middenveld en ondernemers. Het gaat daarbij niet om een terugtredende overheid, maar om een reorganisatie van de publieke zaak, waarbij de overheid steeds een andere rol vervult. De burger centraal betekent niet dat de loketten van de ambtelijke organisatie hun dienstverlening anders moeten gaan aanbieden, maar dat burgers en burgerinitiatieven als uitgangspunt worden genomen en pas daarna wordt gekeken hoe zij het beste verder geholpen kunnen worden.

Burgerinitiatieven worden dus steeds belangrijker; met de eigen verantwoordelijkheid, ambitie en kracht als uitgangspunt.

Burgerschap

Mede eigenaar

Willen burgers zich kunnen verbinden met de aanpak van sociale en maatschappelijke problemen - en die ontwikkeling is in gang gezet - dan moeten zij ook in staat gesteld worden zich die aanpak toe te eigenen; dan moeten initiatieven de ruimte krijgen en niet worden beperkt door vastomlijnde beleidsprogramma’s of omgevormd door niet heldere en niet objectieve subsidievoorwaarden.

Dan gaat het niet om’ inspreken’ alleen, maar dan moeten zij echt mede eigenaar van de oplossing worden!

Anders gezegd: ‘Vraag niet wat de overheid kan doen voor jou, maar geef duidelijk aan wat jij kan doen voor de eigen gemeente; de samenleving waarin jij woont, leeft en werkt’.

Gezicht Eric Majoie

Eric Majoie, 10 februari 2014

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan