22december

Blog Erik Zandvliet - Verstrekking politiek relevante informatie over de Menswording niet Pluis?

Of hoe agendapunt 4a. over het aftreden van een wethouder veranderde in een vraag over (gelijk)tijdige verstrekking van politiek relevante informatie aan oppositie- en coalitiepartijen.

Door: Erik Zandvliet

Hoe het begon

Een projectontwikkelaar/belegger die plannen heeft met de ‘Menswording’ besluit een mail naar het college van B&W te sturen. Dit gebeurt om een einde te maken aan de speculatie dat de voorgenomen bouwplannen niet doorgaan als de gemeenteraad geen groen licht geeft voor een woonbestemming in plaats van de huidige maatschappelijke bestemming.

De mail

In de mail (d.d. 19 oktober) van de projectontwikkelaar/belegger aan B&W wordt in wat onhandige bewoordingen aangegeven dat de koop van de Menswording op 7 januari 2019 onherroepelijk zal zijn. Uit een bijlage bij de koopovereenkomst zou moeten blijken dat het al dan niet verkrijgen van een woonbestemming niet langer kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Aanleiding zou zijn dat ‘het kerkbestuur en wij (Pluis Participatie Groep BV) een beetje gek worden van de publieke discussie aan wie de kerk verkocht had moeten worden’. De mail wordt afgesloten met de mededeling dat als de gemeente niet aan de plannen meewerkt, er geen buurthuis of woningbouw zal komen, maar een soort drielaags gezondheidscentrum met (tand)arts en fysiotherapie.

De gevolgen

Er verstrijken bijna twee maanden voordat de voltallige gemeenteraad op 17 december kennis kan nemen van de politiek relevante mededeling dat de koop van de Menswording door een aanpassing van de koopovereenkomst per 7 januari definitief wordt. Dit zal gebeuren ongeacht de keuze van de gemeenteraad voor een maatschappelijk- of woonbestemming. De voltallige gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gebracht via een bijlage (de mail van 19 oktober) bij de beantwoording van raadsvraag nr. 67 van D66 over het ontslag van een wethouder (agendapunt 4a. voor de raadsvergadering van maandag 17 december). De onlangs opgestapte wethouder besloot zonder overleg met B&W bovengenoemde mail te delen met zijn CDA-fractie. Kennelijk is het feit dat de mail vervolgens ook buiten de CDA-fractie (nog steeds niet bij de voltallige gemeenteraad!) bekend is geworden de wethouder zwaar aangerekend. Dit ondanks de volgens de burgemeester tot op dat moment heersende geweldige sfeer binnen het college.

Kernvraag

Wat normaal gesproken een politieke doodzonde is, het niet (gelijk)tijdig informeren van zowel coalitie- als oppositiepartijen, blijft in deze kwestie onderbelicht. De vraag (van LPL-fractievoorzitter Langenberg) wat de oppositie met deze informatie zou hebben gedaan als zij hierover eerder zou

hebben beschikt is zeker niet de kernvraag. Bovendien gaf PvdA-fractievoorzitter McDaniel aan dat juist deze informatie, gezien de betrokkenheid van de buurt en de mensen die zich in het verleden zo voor de totstandkoming van deze kerk hebben ingezet, zo snel mogelijk openbaar diende te worden gemaakt. Vraag is ook hoe B&W omgaan met het verstrekken (wel of niet verstrekken òf eerder of later verstrekken) van politiek relevante informatie die zij ontvangen? Wordt er bij het verstrekken verschil van deze informatie gemaakt tussen fracties in de coalitie en fracties in de oppositie? Uit de beantwoording van de vragen bij agendapunt 4a. blijkt immers dat de veel vroegtijdiger verstrekking door de wethouder aan de CDA-fractie niet zozeer het punt is, maar juist het bekend worden buiten de CDA-fractie. Kernvraag: Is het mogelijk dat B&W bij ontvangst van politiek relevante informatie bij de verstrekking ervan onderscheid maakt in (a) al dan niet overgaan tot verstrekking en/of (b) het tijdstip tussen coalitie- en oppositiepartijen binnen de gemeenteraad?

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan